085

სამსახურები

ანა ბარამია

პრეზიდენტის ასისტენტი

თინათინ ორველაშვილი

ადამიანური კაპიტალის მართვისა და სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის დირექტორი

ანი ამირანაშვილი

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი

თამთა ნიკოლაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ელენე მამაგეიშვილი

დიჯითალ მარკეტინგის მენეჯერი

შოთა გოჩიტაშვილი

გრაფიკული დიზაინერი

გიორგი თუშიშვილი

ფინანსური აღრიცხვისა და რეპორტინგის სამსახურის უფროსი

ნინო ვეფხვაძე

ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტი

ზურა გოგელია

საოპერაციო დეპარტამენტის დირექტორი

ნინო ციტაიშვილი

კანცელარიის სამსახურის უფროსი

მარიამ ხინთიბიძე

სტუდენტთა რეკრუტინგისა და რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ნათია ვაჭარაძე

ხარისხის მართვისა და შესაბამისობის დეპარტამენტის დირექტორი

ირმა ნოზაძე

ხარისხთან შესაბამისობის სამსახურის უფროსი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი; ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნინო სეფაშვილი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე

უჩა მეტრეველი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

თამარ სიხარულიძე

სამართლის სკოლის მენეჯერი

ჯილდა ჭეიშვილი

მედიცინის სკოლის დეკანი

ანა ქასრაშვილი

მედიცინის სკოლის მენეჯერი

ნანა მიქაშავიძე

ბიზნესის სკოლის დეკანი

ნანა ჭანტურია

ბიზნესის სკოლის მენეჯერი

მზია ჯამაგიძე

ბიბლიოთეკის გამგე

თამარ ხატიაშვილი

ბიბლიოთეკარი

გიორგი სირაძე

სამეურნეო და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი

კახა გაგოშიძე

დაცვის განყოფილების უფროსი

ინგა ლორია

მედდა

ზურა გამრეკელაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

გელა გიუნაშვილი

პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის სპეციალისტი

ნატუკა ხურცილავა

სტუდენტთა წარმატების სამსახურის უფროსი

სოფო ნიკოლაიშვილი

სტუდენტური სერვისების მენეჯერი