აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - ბაკალავრიატი

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

2 სექტემბერი - 14 სექტემბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
16 სექტემბერი შემოდგომის  სემესტრის დაწყება   
4-16 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-8 - მე-9 კვირა) 
23-28 დეკემბერი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
6-11 იანვარი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
13-18 იანვარი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
20 იანვარი-3 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-20-ე კვირა)  
3 თებერვალი - 15 თებერვალი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20-21-ე კვირა) - შემოდგომის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 30 დეკემბერი – 7 იანვარი - საშობაო და საახალწლო არდადეგები;
15- თებერვალი- 29 თებერვალი- სემესტრული არდადეგები;

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

15-22- თებერვალი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
24 თებერვალი გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   
13 აპრილი-25 აპრილი შუალედური გამოცდები (მე-8 - მე-9 კვირა) 
1-6 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
8-13 ივნისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
15-20 ივნისი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
22 ივნისი-7 ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-20-ე  კვირა)  
1 ივლისი -16 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20-21-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე.
არდადეგები: 17 აპრილი-21 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები;
16 ივლისი-8 სექტემბერი- სემესტრული არდადეგები;