აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - ბაკალავრიატი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

15 - 20 მარტი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
22 მარტი გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   
10 - 14 მაისი შუალედური გამოცდები (მე-8 კვირა) 
21 - 25 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-14 კვირა)
28 ივნისი - 2 ივლისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-15 კვირა) გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება
5 - 13 ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-16-17 კვირა)  
14 - 23 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით) (მე-17-18 კვირა) - გაზაფხულის სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე.
არდადეგები: 30 აპრილი - 3 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები;
7 აგვისტო - 12 სექტემბერი - სემესტრული არდადეგები;