აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - ბაკალავრიატი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების მესამე-მერვე სემესტრის სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

1 სექტემბერი - 18 სექტემბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
21 სექტემბერი შემოდგომის  სემესტრის დაწყება   
2-6 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-7 კვირა) 
23-27 ნოემბერი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-10 კვირა)
30 ნოემბერი - 4 დეკემბერი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-11 კვირა)
7 - 14 დეკემბერი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-12-13 კვირა)  
15 - 25 დეკემბერი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით) (მე-13-14 კვირა) - შემოდგომის სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 12- დეკემბერი - 29 თებერვალი- სემესტრული არდადეგები / საშობაო და საახალწლო არდადეგები;

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების პირველი სემესტრის სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

1 სექტემბერი - 25 სექტემბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
28 სექტემბერი შემოდგომის  სემესტრის დაწყება   
2-6 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-6 კვირა) 
23-27 ნოემბერი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-9 კვირა)
30 ნოემბერი - 4 დეკემბერი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-10 კვირა)
7 - 14 დეკემბერი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-11-12 კვირა)  
15 - 25 დეკემბერი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით) (მე-12-13 კვირა) - შემოდგომის სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 12- დეკემბერი - 28 თებერვალი- სემესტრული არდადეგები / საშობაო და საახალწლო არდადეგები;