085

აკადემიური პერსონალი

ნინო გრიგოლაია

ნინო გრიგოლაია

პროფესორი
მარინე ალანია

მარინე ალანია

პროფესორი
რუსუდან კვარაცხელია

რუსუდან კვარაცხელია

პროფესორი
ბადრი მეჩეხია

ბადრი მეჩეხია

პროფესორი
გონერ ურიდია

გონერ ურიდია

პროფესორი
ვალერი ჯაჯანიძე

ვალერი ჯაჯანიძე

პროფესორი
ნათია ბუთხუზი

ნათია ბუთხუზი

პროფესორი
მერაბ ზედგენიძე

მერაბ ზედგენიძე

ასოცირებული პროფესორი
პაატა კუნჭულია

პაატა კუნჭულია

ასოცირებული პროფესორი
ლია გიგაური

ლია გიგაური

ასოცირებული პროფესორი
იანჰაი ჟაო

იანჰაი ჟაო

ასოცირებული პროფესორი
ეკა აბესაძე

ეკა აბესაძე

ასოცირებული პროფესორი
მარიამ გიორგაძე

მარიამ გიორგაძე

ასისტენტი
თორნიკე ზირაქიშვილი

თორნიკე ზირაქიშვილი

ასისტენტი