ბიზნესის სკოლის ადმინისტრაცია

085

ქეთევან მდინარაძე

ქეთევან მდინარაძე

ბიზნესისა და ინჟინერიის სკოლის დეკანი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (*703), 703
ნანა ჭანტურია

ნანა ჭანტურია

ბიზნესის სკოლის პროგრამების მენეჯერი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (*703), 703