085

ჰუ იანან

კურსები: YCT კლასი ჩინური კულტურული კურსი

ლი იანჟენგ (ლისა)

ჩინური ენის პედაგოგი კურსი:ჩინური ყოვლისმომცველი კლასი

ჭაო ძინგჟუი

ჩინური ენის პედაგოგი კურსი:ჩინური ყოვლისმომცველი კლასი

ვანგ იუჰუან

კურსები:HSK კლასი ჩინური ყოვლისმომცველი კლასი

ლი ფენგ (ემილი)

კურსები:ჩინური ყოვლისმომცველი კლასი ოფიციალური კურსი