შენც შეგიძლია გახდე სტუდენტი!

085

თბილისის ღია უნივერსიტეტი - ატმოსფერო შენი ინსპირაციისთვის!

  • სრული აკრედიტაცია, ყველა სასწავლო პროგრამაზე;
  • პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლება;
  • მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები;
  • ულტრათანამედროვე მატერიალური-ტექნიკურ ბაზა;

თუ ხარ აბიტურიენტი

და გინდა ისწავლო ულტრათანამედროვე კამპუსში ქალაქის ცენტრში,

გინდა რომ შენი განათლება დასაქმებაზე ორიენტირებული იყოს,

თუ გინდა რომ შენი სწავლა პრაქტიკით იყოს გაჯერებული,

გინდა, რომ 100%-იანი დაფინანსებით გააგრძელო სწავლა საზღვარგარეთ

თუ გინდა გქონდეს აქტიური სტუდენტური ცხოვრება

და რაც მთავარია,

თუ გინდა მიიღო ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომ ფასად,

შენც შეგიძლია!

ისწავლო თბილისის ღია უნივერსიტეტში!

აქ ყველაფერია, რაც მსოფლიო სტანდარტების ადეკვატურ განათლებასა და სტუდენტობის ნაყოფიერ, დატვირთულ და დაუვიწყარ წლებს უზრუნველყოფს.

თბილისის ღია უნივერსიტეტი 2002 წელს დაარსდა. საგანმანათლებლო სფეროში 17 წლიანი გამოცდილების შედეგად დღეს ჩვენთან წარმატებით ფუნქციონირებს ბიზნესის და ინჟინერიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლის და მედიცინის სკოლები.
2017 წელს ჩვენს უპირატესობებს დაემატა ახალი ულტრათანამედროვე კამპუსი თბილისის ცენტრში, რომელიც სრულყოფილადაა აღჭურვილი თანამედროვე მატერიალურ- ტექნიკური ბაზით. ინფრასტრუქტურასთან აბსოლუტურ შესაბამისობაშია საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს კვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.

უნივერსიტეტს 2018 წლიდან, 6 წლის ვადით, მოპოვებული აქვს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სრული ავტორიზაცია. ყველა სასწავლო პროგრამა აკრედიტებულია და ფინანსდება სახელმწიფო გრანტით.

თბილისის ღია უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს გარემოს-მორგებულს მათ შესაძლებლობებზე. სწავლების თანამედროვე ინოვაციური მეთოდები და უნივერსიტეტის პრაქტიკოსი აკადემიური პერსონალი სტუდენტების მაღალი დონის კვალიფიციურ კადრებად ჩამოყალიბების გარანტია.

რატომ ჩვენ?

კამპუსი