085

თბილისის ღია უნივერსიტეტი გილოცავთ სტუდენტობას! დიახ, შენ ეს ნამდვილად შეძელი!


პირველკურსელთა აკადემიური რეგისტრაციის თარიღები: 13-24 სექტემბერი


როგორია ჩარიცხვის პროცედურა?
აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით გაივლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, რეგისტრაციისათვის დადგენილ ვადებში შეავსებს განაცხადს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს ელექტრონული ფორმით (იხ. ლინკი https://tou1.ini.ge/online-register/start)


წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ან პროფესიულიგანათლების დიპლომი (დედანი);
  • ფერადი ფოტო-სურათი 2 ცალი, ზომით 3X4 ნაბეჭდი და ელექტრონულივერსია დისკზე;
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • არასრულწლოვანი პირველკურსელის შემთხვევაში, მშობლის პირადობისმოწმობა ან მეურვის პირადობის მოწმობა

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გაეცანით ბმულს: https://www.tou.edu.ge/enroll-bachelor

სწავლის საფასურის გადახდის წესთან დაკავშირებით

2021-2022 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების მიერ პირველი წლის სწავლის საფასურის 60%-ის გადახდა უნდა განხორცილდეს 22 სექტემბრის ჩათვლით.

სტუდენტები, რომლებიც 22 სექტემბრის ვადაში არ გადაიხდიან სწავლის საფასურს, ვერ შეძლებენ სასწავლო პროცესში ჩართვას 27 სექტემბრიდან. სტუდენტებს, რომლებიც 4 ოქტომბრამდე არ გადაიხდიან სწავლის საფასურს შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: [email protected]
ტელ: 2 40 29 46