085

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების რეგისტრაცია წარმოებს გამოცდების შედეგების გამოცხადების მომდევნო სამუშაო დღიდან, შემდეგ მისამართზე:

. თბილისი, უნივერსიტეტის # 2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა)

  • ტელ. 2 40-29-47; 2 40-29-48.

ელ.ფოსტა: [email protected]

 წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ;
  • ფერადი ფოტოსურათი 2 ცალი, ზომით 3 X 4 (ელ. ვერსია დისკზე);
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • სწავლის წლიური საფასურის ნახევრის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტებია: ს/კ 202192643 ბანკი - საქართველოს ბანკი ანგ. GE34BG0000000966951100 საბანკო კოდი BAGAGE22

! თანხის გადახდისას საფუძველში მიუთითეთ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი