ქართულ ენაში მომზადება

085

ქართულ ენაში მომზადების აკადემიური კალენდარი

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

2 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
7 ოქტომბერი შემოდგომის სემესტრის დაწყება   
25 ნოემბერი-6 დეკემბერი შუალედური გამოცდები (მე8-მე-9 კვირა) 
13 იანვარი-17 იანვარი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
20-24 იანვარი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
27-31 იანვარი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
3 -18 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18 მე-19 მე-20  კვირა)  
13 თებერვალი - 28 თებერვალი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20 21-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი - გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 30 დეკემბერი – 7 იანვარი - საშობაო და საახალწლო არდადეგები;

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

13-28 თებერვალი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
2 მარტი გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   
20 აპრილი -1 მაისი შუალედური გამოცდები (მე-8 მე-9 კვირა) 
8-12 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
15-19 ივნისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
22-26 ივნისი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
29 ივნისი-14 ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18 19-ე მე-20  კვირა)  
9 ივლისი -24 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20 21-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე.
არდადეგები: 17 აპრილი-21 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები;