სასწავლო ცხრილი

085

ბაკალავრიატი

დისტანციური სწავლის სასწავლო ცხრილი

დისტანციური სწავლის 2019-2020 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი - სამართლის სკოლა

დისტანციური სწავლის 2019-2020 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი - ბიზნესის სკოლა

დისტანციური სწავლის 2019-2020 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა

დისტანციური სწავლის 2019-2020 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო ცხრილი - ინგლისური ენა

ფინალური

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის სკოლა

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა


მაგისტრატურა

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა

2019-20 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა