აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - მაგისტრატურა

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

20 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია
4 ოქტომბერი შემოდგომის სემესტრის დაწყება
22 ნოემბერი - 3 დეკემბერი შუალედური გამოცდები (მე-8-9-ე კვირა)
17- 21იანვარი ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული
რეფერატების/პრეზენტაციების/პროექტების და სხვაწარდგენა (მე-15 კვირა)
24 - 28 იანვარი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
31 იანვარი - 4 თებერვალი შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება (მე-17 კვირა)
7 - 18 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების ჩათვლით) (მე-18-19-ე კვირა)
21 თებერვალი - 4 მარტი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების ჩათვლით) (მე-20-21-ე კვირა) - შემოდგომის სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 30 დეკემბერი – 7 იანვარი- საშობაო და საახალწლო არდადეგები;
7 - 11 მარტი- სემესტრული არდადეგები;