085

2021-06-02

სტომატოლოგიის მიმართულებით გამოცხადებული აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

ქეთევან ჩიჩუა - ასისტენტ-პროფესორი