085

2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამების საფასური და ადგილების რაოდენობა:

ბაკალავრიატი

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა  წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა
ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 2490 350
ბაკალავრიატი ტურიზმი 2490 350
ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა 2250 200
ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 2250 200
ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობები 2490 220
ბაკალავრიატი სამართალი 2490 350
ბაკალავრიატი სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი) 4950 40მაგისტრატურა

საგანმანათლებლო პროგრამა წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა
სამართალი 2490ლ 40
ბიზნესის ადმინისტრირება 2490ლ 40
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება 2950ლ 30